Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cà phê nhân L1 tại Di Linh
đ/kg
41.000
Cà phê xô tại Di Linh
đ/kg
41.500
Cà phê nhân L1 tại Bảo Lộc
đ/kg
41.700

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca