Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cà phê nhân loại 1 tại Di Linh
đ/kg
39.900
Cà phê xô tại Di Linh
đ/kg
40.000
Cà phê nhân loại 1 tại Bảo Lộc
đ/kg
41.000

Nguồn: Vinanet/thitrươnggiaca