Loại cà phê
Thị trường
Giá
Cà phê vối nhân xô
Đắc Lắc
38.600 đ/kg (bán lẻ)
Cà phê vối nhân xô
Lâm Đồng
38.500 đ/kg (bán buôn)
Cà phê vối nhân xô
Đắc Lắc
38.400 đ/kg (thu mua)

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp