Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) hàng thổi 01 container

tấn
$2.122
Cảng Hiệp Phước (HCM)              
FOB

Cà Phê Arabica loại 1 sàng 14 dạng thô chưa qua chế biến (mới 100%)

tấn
$3.700
Tân Cảng Hải Phòng               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 01 container

tấn
$2.170
Cảng Cái Mép TCIT (VT)               
FOB
Cà phê ROBUSTA LOạI 2. 4C ( hàng thổi )
tấn
$2.054
Cảng Cát Lái (HCM)              
FOB

Cà phê hạt Robusta loại 3 (cà phê chưa rang. chưa khử chất cafein). Hàng đóng trong bao đay loại 55 Kg/bao

tấn
$1.712
Cảng Cát Lái (HCM)              
FOB
Cà phê Robusta loại II (60kg) (60kg/bao)
tấn
$2.055
Cảng Cát Lái (HCM)              
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/24 gói/20 bịch/ thùng)
kg
$3,57
Cảng Cát Lái (HCM)              
FOB
Cà phê nhân ARABICA Loại 2 ( chưa chưa khử cafein)
tấn
$3.213,20
Tân Cảng Hải Phòng               
FOB

Cà phê ROBUSTA Loại 1 ( hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/ bao )

tấn
$2.053
Cảng Hiệp Phước (HCM)              
FOB

Cà phê sữa 3 trong 1 wake up hương chồn (17g/gói/ 18 gói/ túi/20 túi/thùng)

kg
$5,86
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
 
 
 
 
 

Nguồn: Vinanet/Hải quan