Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2.106
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại I (60Kg)

tấn
$2.382
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng xá trong cont - 21.6 tấn/cont

tấn
$2.077
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$1.980
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê hòa tan G7 bịch 50 gói (16 gr/gói x 50 gói/.bịch x 10 bịch/thùng)

kg
$4.99
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)
DAF
Cà Phê Robusta Loại 1 Sàng 16
tấn
$2.060
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà Phê Robusta Loại 2 Sàng 13
tấn
$2.015
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê hạt Robusta loại 1
tấn
$2.089
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.241
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2.

tấn
$20
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. sàng 18 - Wet Polished

tấn
$2.150
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2. hàng thổi đồng nhất 21.6 tấn/bao. chưa rang. chưa khử Cafein

tấn
$2.010
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.296
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

 Nguồn: Vinanet/Hải quan