Loại cà phê
ĐVT
 Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta loại 1 (Hàng đóng bao đồng nhất 60 kg/bao)
tấn
$2.105
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà Phê Robusta Loại 1 Sàng 18
tấn
$2.147

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 1 tấn/bao

tấn
$2.101
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1
tấn
$2.250
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2

tấn
$2.013
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.240
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng thổi 02 containers

tấn
$2.147
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. sàng 18 - Wet Polished

tấn
$2.322
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta loại 1 ( hàng thổi )
tấn
$2.042
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.141
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in Robusta loại I (60Kg)

tấn
$2.172
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.177
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta loại 1 ( hàng thổi )
tấn
$2.118
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.324
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà Phê Robusta Loại 2 Sàng 13
tấn
$2.025
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà-phê-in. chủng loại Robusta loại 1 ( TINH 60 KG/BAO. 300 BAO. 01 CONT20' )

tấn
$2.260
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.222
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2. chưa rang chưa khử chất cà-phê-in. hàng mới 100%

tấn
$1.910
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà Phê Robusta Loại 1 Sàng 16
tấn
$2.080
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2. hàng đóng đồng nhất 1 tấn/bao. chưa rang . chưa khử Cafein

tấn
$20
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )
kg
$3.85
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan