Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta loại 2; Hàng đóng xá
tấn
$1.898

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$1.997
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất Ca-phe-in Robusta loại I (60Kg)

tấn
$1.946
Cảng Vũng Tàu               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất Cà phê in Robusta loại 1 (60kg/bao)

tấn
$2.231
Cảng Vũng Tàu               
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg/bao)
tấn
$2.308
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2
tấn
$2.090
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê Robusta loại 2, 4C (Hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/bao)

tấn
$2.163
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB

 Nguồn: Vinanet/Hải quan