Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê Trung Nguyên Sáng tạo 1 (32 gói x 250gr / thùng. Mới 100%. SX Việt Nam)

kg
$5,20
Tân cảng Hải Phòng                
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 18
tấn
$2.146
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta VN loại 1 (đã trích caffein)
tấn
$2.350
Cảng CONT QUOC TE SG              
FOB
Cà phê Robusta loại 2. 4C (Hàng thổi)
tấn
$2.099
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 18 Wet Polished
tấn
$2.095
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 3) (60kg/bao)

tấn
$1.910
Cảng VICT                         
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng Thổi 06 containers

tấn
$2.135
Cảng Hiệp Phước (HCM)              
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.210
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -Hàng thổi 06 containers

tấn
$2.173

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)              

FOB

Cà phê Robusta loại 1. (Hàng đóng bao đồng nhất 60 kg/bao)

tấn
$2.090
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Robusta VN loại 1 (đã trích caffein)

tấn
$2.234

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)              

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan