Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê hạt robusta loại 1
tấn
$2.070
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê hạt robusta loại 2
tấn
$1.955
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$2.149
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2
tấn
$2.096
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê nhân ROBUSTA loại 1 ( Chưa rang xay. đóng đồng nhất 60 kg/bao)

tấn
$2.230
Cảng Khánh Hội (HCM)              
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2. chưa rang. chưa khử chất cà-phê-in. hàng mới 100%

tấn
$2.190
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2.190
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê ROBUSTA loại 2 ( hàng thổi )
tấn
$1.945

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)              

FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )
kg
$3,93
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan