Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng xá trong cont - 21.6 tấn/cont

tấn
$2.000
Cảng Đồng Nai                     
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2. (60kg/bao). đóng trong 2 cont (20 feet)

tấn
$1.900
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà phê ROBUSTA LOạI 1 SàNG 18 ĐáNH BóNG
tấn
$2.222,44
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       
DAF

Cà phê Arabica Việt Nam loại 1. ( Hàng chưa qua rang xay )

tấn
$3.644
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1 (đã trích caffein)
tấn
$2.270
Cảng CONT quốc tế SG              
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 2.( Hàng chưa qua rang xay )

tấn
$1.995
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 18 Wet Polished
tấn
$2.020
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 16
tấn
$1.935
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - hàng thổi 01 containers

tấn
$2.035
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) -Hàng thổi 09 containers

tấn
$2.037
Cảng VICT                         
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -hàng thổi 10 containers

tấn
$1.983
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan