Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Ca phe Robusta loai I (60Kg)
tấn
$2.150
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam
tấn
$3.000

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) -hàng thổi 03 containers

tấn
$2.204
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - hàng thổi 05 containers

tấn
$2.179
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam
tấn
$3.000
Tân cảng Hải Phòng                
FOB
Cà phê hạt robusta loại 1
tấn
$2.175
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$1.951
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 1 tấn/bao

tấn
$2.030
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê Robusta loại 2
tấn
$1.986
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 03 containers

tấn
$2.125
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà phê Robusta VN loại 2 (đã trích caffein)
tấn
$2.085
Cảng T.Cảng -Cái Mép              
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 1 tấn/bao

tấn
$1.893
Cảng Đồng Nai                     
FOB

Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam

tấn
$3.000

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$1.981
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan