Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in Robusta loại I (60Kg)

tấn
$2.240
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 2( Hàng đóng bao đay đồng nhất 320 bao/container. 60 kg/bao)

tấn
$2.068
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 2. ( Hàng đóng bao đay đồng nhất 320 bao/container. 55 kg/bao)

tấn
$1.938
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.119
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Robusta loại 2 (Hàng thổi)
tấn
$2.067

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.034
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Cà phê nhân Robusta loại 2
tấn
$1.957
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nguồn: Vinanet/Hải quan