Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2.
tấn
$2.054
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 1 ( Hàng đóng bao PP đồng nhất 20 bao/container . 1000 kg/bao)

tấn
$2.127
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Cà Phê Robusta Loại 1 Sàng 16
tấn
$2.237
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.004
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.236
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 2 ( chưa rang. chưa khử chất cafein. hàng đồng nhất 01bao=60kg)

tấn
$2.091

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng thổi 01 container

tấn
$2.210
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê Việt Nam Robuta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.038
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 2( Hàng đóng bao đay đổng nhất 320 bao/container .60 kg/bao)

tấn
$2.046
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1. hàng đóng đồng nhất 60kg/bao. chưa rang . chưa khử Cafein

tấn
$2.100
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 1 tấn/bao

tấn
$2.051
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1. hàng đóng đồng nhất 60kg/bao. chưa rang. chưa khử Cafein

tấn
$2.100

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.222

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Cà phê nhân Robusta loại 2
tấn
$1.897
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan