Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta Loại 1
tấn
$2.210
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in chủng loại Robusta loại 1
tấn
$2.193
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng thổi 04 containers

tấn
$2.165
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Hạt Cà phê R2 (Hàng đóng đồng nhất trong bao đay. 60 kg/bao net)

tấn
$2.026
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.165
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta VN loại 1 (đã trích caffein)
tấn
$2.311
Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)              
FOB
Cà phê hạt robusta loại 2
tấn
$1.955
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 01 container

tấn
$2.165
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -hàng thổi 03 containers

tấn
$2.035
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/24 gói/20 bịch/ thùng)
kg
$3.49
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê hạt Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2.034
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )
kg
$4.04
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan