Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.200
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 10 containers

tấn
$2.166
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cà phê Arabica loại 1 sàng dạng thô chưa qua chế biến ( Mới 100%)

tấn
$3.550
Cảng Hải Phòng                   
FOB
Cà phê Robusta loại 1, hàng đóng xá bằng bao thổi.
tấn
$2.083
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2.130
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$1.950
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 06 containers

tấn
$2.113
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                 
FOB

Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 2, đóng bằng bao đay 60kg/bao. TC: 320bao/1 cont x 20ft.

tấn
$2.068
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$2.091
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cà phê ROBUSTA loại 2 ( hàng đóng bao đồng nhất 59.56 kg/ bao )

tấn
$1.978
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cà phê nhân EXCELSA ( Cà phê Mít) Loại 1 ( chưa chưa khủ cafein) xuất xứ : Việt Nam

tấn
$2.175
Cảng Hải Phòng                           
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.120
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.250
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)              
FOB
Cà phê hạt robusta loại 2
tấn
$1.943
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$2.245
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan