Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$2.073
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2.
tấn
$1.990

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê Arabica loại 1 sàng 16 dạng thô chưa qua chế biến ( mới 100%)

tấn
$3.550
Cảng Hải Phòng                   
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) -Hàng Thổi 10 containers

tấn
$2.165
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê nhân ROBUSTA Loại 2
tấn
$2.035
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cà phê Robusta loại 2 (Hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/bao)

tấn
$1.859
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB
Cà phê nhân ARABICA Loại B ( chưa rang chưa khủ cafein) Xuất xứ: Việt Nam
tấn
$2.550
Cảng Hải Phòng                       
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$2.147
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cà phê nhân chưa rang. Chưa khử chất Cà phê in . Chủng loại ROBUSTA, loại 2 ( tịnh 960KG/BAO, 02 CONTS40')

tấn
$2.006
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng)
kg
$4,04
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan