Loại
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, Sàng 16 Wet Polished
tấn
$1.930
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.330
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà phê nhân Robusta Việt Nam loại 2
tấn
$2.055
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) -Hàng đóng trong 20 bao big bag

tấn
$2.204
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà Phê Robusta loại 1 ( chưa rang, chưa khử cafein)
tấn
$2.250
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -hàng thổi 01 container

tấn
$1.925
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan