Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng thổi 04 containers

tấn
$2.110
Cảng VICT                         
FOB
Cà phê hạt robusta loại 1
tấn
$2.030

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

Cà phê Robusta loại 2 ( hàng đóng bao đồng nhất 59.73 kg/ bao )

tấn
$1.972
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng xá trong cont - 21.6 tấn/cont

tấn
$2.032
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Robusta loại 1 (Hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/bao)

tấn
$2.101
Cảng T.Cảng -Cái Mép              
FOB
Cà phê Robusta loại 2. 4C ( hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/ bao )
tấn
$2.031
Cảng T.Cảng -Cái Mép              
FOB

Cà Phê sữa 3 trong 1 Hương Chồn - (17gr x18 gói x20 hộp/ thùng) Instant Coffee Mix 3-in-1 Wake Up Huong Chon (17g/stickx18stick/bagx20boxes/carton)

kg
$5,29
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.230
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )
kg
$3,93
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan