Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta loại I (60Kg/bao)
tấn
$2.210
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta loại II (60Kg/bao)
tấn
$2.062
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1
tấn
$2.145
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang. Chưa khử chất ca-phe-in chủng loại Robusta loại 2

tấn
$2.102
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê hòa tan sấy lạnh (Maccoffee Special Blend DF Lam 8146 Gold Instant coffee)

tấn
$7.200
Cảng VICT                         
FOB
Cà phê hạt ARABICA loại 1
tấn
$4.379
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê hạt robusta loại 2
tấn
$1.955
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam ( Hàng chưa rang). 60KG/ BAO
tấn
$2.135
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 01 container

tấn
$2.253
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2. chưa rang. chưa khử chất cà-phê-in. hàng mới 100%

tấn
$2.121
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 3. hàng đóng trong bao đay 60kg/bao.

tấn
$1.830
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê bột ( Trung nguyên Sức sống )   (80 bịch/ 1 bao . 1 bịch =500g )

tấn
$6.200
Cảng Tân cảng (HCM)               
FOB
Cà phê nhân ARABICA Loại 2 ( chưa chưa khủ cafein). Xuất xứ Việt Nam
tấn
$3.163,60
Cảng Đình Vũ - HP                 
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.157
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan