Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê ROBUSTA loại 1. chưa rang (Hàng đóng đồng nhất: 60 Kg/Bao)

tấn
$2.215
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Hạt cà phê R2 (Hàng đóng đồng nhất trong bao đay. 60 kg/bao net)

kg
$2,02

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

Cà phê ROBUSTA loại 1. chưa rang (Hàng đóng đồng nhất: 60 Kg/Bao)

tấn
$2.000
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng xá trong cont - 21 tấn/cont

tấn
$2.116
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 17 Wet Polished
tấn
$2.095
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà Phê ROBUSTA loại 1. chưa rang (Hàng đóng thổi: 21 tấn/ 1 FCL 20. tổng cộng: 252 tấn/12 FCL 20)

tấn
$2.020
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 3) - (60kg/bao)

tấn
$1.900
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Tổng cục hải quan