Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê hạt Việt Nam Robusta Loại 1. hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao.

tấn
$2.260
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - hàng thổi 02 containers

tấn
$2.163
Cảng Cái Mép TCIT (VT)               
FOB
Cà PHÊ NHÂN ROBUSTA (LOạI 1)
kg
$2.090
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Robusta VN loại 1 (đã trích caffein)

tấn
$2.382
Cảng Cái Mép TCIT (VT)               
FOB
Cà phê hạt Việt Nam Robusta Loại 1
tấn
$2.030

ICD TRANSIMEX SG                   

FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.019
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 01 container

tấn
$2.335
Cảng ICD Phước Long 3               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) hàng thổi 01 container

tấn
$2.162
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 02 containers

tấn
$2.228
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2. chưa rang. chưa khử chất cà-phê-in. hàng mới 100%

tấn
$2.121
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.
tấn
$2.135
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2.
tấn
$2.016
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )
kg
$4,04
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
 
Nguồn: Vinanet/Hải quan