Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$1.944
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng xá trong cont - 21.6 tấn/cont

tấn
$1.852

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Cà Phê Arabica loại 1 dạng thô chưa qua chế biến ( mới 100%)

tấn
$3.100

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1
tấn
$2.032
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 18 Wet Polished
tấn
$2.000
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 3
tấn
$1.720
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Cà phê hạt Robusta Việt Nam loại 1. hàng đóng trong bao big bag 1000 kg/bao. TC: 20 bao/1 cont 20ft

tấn
$1.920
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) -Hàng thổi 05 containers

tấn
$2.029
Cảng Cái Mép TCIT (VT)               
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -hàng thổi 04 containers

tấn
$1.951
Cảng Cái Mép TCIT (VT)               
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan