Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê chư­a rang ch­a khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - (1000kg/bao)

tấn
$2.180
Cảng ICD Ph­ước Long 3              
FOB
Cà phê Robusta loại II (60Kg/bao)
tấn
$2.025
Cảng ICD Phư­ớc Long 3              
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg/bao)
tấn
$2.230
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 1. hàng đóng xá trong container.

tấn
$2.150
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chư­a rang ch­a khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng thổi 03 containers

tấn
$1.980
Cảng Hiệp Phước(HCM)              
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1. Sàng 16 Wet Polished

tấn
$2.070
Cảng ICD Phư­ớc Long 3              
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg/bao)
tấn
$2.232
Cảng Hiệp Phước(HCM)              
FOB

Cà phê ch­a rang chư­a khử chất cà phê in Robusta loại 1 (60kg/bao)

tấn
$2.200
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
 

Nguồn: Vinanet/Hải quan