Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê ch­ưa rang chư­a khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -hàng thổi 05 containers

tấn
$2.077
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chư­a rang. chư­a khử chất ca-phe-in cẩung loại Robusta loại 1

tấn
$2.207
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2

tấn
$1.883
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Arabica VN loại 1 (đã trích caffein)

tấn
$3.319,08
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê hạt robusta loại 1
tấn
$2.095
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 2. hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao.

tấn
$1.966
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB

Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1

tấn
$2.131
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê nhân ROBUSTA loại 1 (Chư­a rang xay. đóng đồng nhất 60KG/bao)
tấn
$2.130
Cảng ICD Ph­ớc Long 3              
FOB

Cà phê ROBUSTA loại 2. 4C ( hàng thổi )

tấn
$2.033
Cảng T.Cảng -Cái Mép              
FOB

Cà phê Robusta loại 2 (Hàng đóng bao đồng nhất 60 kg/bao)

tấn
$2.010
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )

kg
$3,93
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan