Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam
tấn
$3.000

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.033
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2 (60kg/bao), đóng trong 4 cont (20 feet)

tấn
$1.890
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1 - Wet polished) - (60kg/bao)

tấn
$2.222
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2 Cleaned) - (60kg/bao)

tấn
$2.122
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1 SANG 18 DANH BONG
kg
$2,14
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       
DAF
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2 HAT DEN 3%
kg
$1,98
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)       
DAF

Hạt cà phê R2 (Hàng đóng đồng nhất trong bao đay, 60 kg/bao net)

kg
$2,01
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam
tấn
$3.200

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 02 containers

tấn
$2.054
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng xá trong cont - 21.6 tấn/cont

tấn
$1.903
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, Sàng 16 Wet Polished
tấn
$1.995
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$1.988
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan