Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2.044
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2
tấn
$1.988
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -Hàng thổi 09 containers

tấn
$2.045
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê hạt robusta loại 1 screen 16
tấn
$2.100
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê hạt robusta loại 2
tấn
$2.090
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 1.( Hàng chưa qua rang xay )

tấn
$2.058
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2
tấn
$1.965
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà Phê Arabica loại 1 sàng 18 dạng thô chưa qua chế biến ( mới 100%)

tấn
$3.600
Tân cảng Hải Phòng                
FOB

Cà Phê Arabica loại 1 sàng 16 dạng thô chưa qua chế biến ( mới 100%)

tấn
$3.400
Tân cảng Hải Phòng                
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2.038
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 2
tấn
$1.914
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2.040
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan