Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã Gh
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2,137.00
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Cà phê nhân Robusta loại 2
tấn
$2,210.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng hộp giấy ( 20g/ 18 gói/ 24 hộp/ thùng )
kg
$4.03
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2
tấn
$2,128.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%
tấn
$2,235.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hang thoi 4 containers
tấn
$2,257.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta loại 2 ( hàng thổi )
tấn
$2,180.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2,093.56
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Robusta Việt Nam Loại 1 (hàng đóng bao xá 21600 kgs/container)
tấn
$2,245.00
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Cà phê nhân chưa rang , chưa khử chất Caphein , chủng loại Robusta loại 1- 600 bao ( 60kg/bao ) 02 Container
tấn
$2,430.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%
tấn
$2,104.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hang thoi 9 containers
tấn
$2,209.47
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê chưa rang, chưa khử chất ca-phe-in chủng loại robusta loại 1
tấn
$2,366.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%
tấn
$2,251.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hang thoi 5 containers
tấn
$2,066.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Arabica ( cà phê nhân ) loại 1 sàng 16, dạng thô chưa qua che bien.
tấn
$2,500.00
Cảng Hải Phòng
FOB
Cà phê robusta loại 2 ( hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/ bao )
tấn
$2,153.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB