Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cà phê Robusta loại 2 ( hàng đóng bao đồng nhất 60 kg/bao )

tấn

$2,086.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng xá trong cont - 21 tấn/cont

tấn

$2,187.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Caphê trung nguyên Sáng tạo 1 -250g (dạng bột)

kg
$5.71
Cửa khẩu Bắc Đai (An Giang)
DAF

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in, chủng loại Robusta loại I. (tịnh 60KG/BAO)

tấn

$2,210.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in, chủng loại Robusta Việt Nam loại I. Trọng lượng tịnh 60kg/bao.

tấn

$2,240.00

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cà phê hòa tan G7 Cappuccino hộp 12 gói ( 18 gr/gói x 12 gói/hộp x 6 hộp/thùng)

kg
$7.98
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)
DAF

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn

$2,202.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2, (21.6 tan / bulk) đóng trong 05 conts(20 feet)

tấn

$2,106.00

ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê nhân chưa rang, đã khử chất cà phê in, chủng loại ROBUSTA, loại 1 ( 20 TAN/CONT, 5CONT20')

tấn

$2,540.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang, đã khử chất cà phê in, chủng loại ROBUSTA, loại 2 ( 20 TAN/CONT, 5CONT20')

tấn

$2,455.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn

$2,278.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang, chưa khử chất cà phê in loại 1, đóng bao đồng nhất 60kg/bao

tấn

$2,513.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê robusta Việt Nam loại 1 (hàng đóng đồng nhất: 60kg/bao)

tấn

$2,262.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta loại 1; Hàng đóng bao Big Bags

tấn

$2,057.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 2, sàng 13

tấn

$2,155.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn

$2,289.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 2
tấn

$2,149.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta loại 2, chưa rang xay, 21.6 tấn/bao

tấn

$2,100.00

ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn

$2,269.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn

$2,218.00

ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn

$2,253.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang, chưa khử chất cà phê in, Robusta loại 1, đóng bao đồng nhất 60kg/bao.

tấn

$2,589.00

ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%

tấn

$2,299.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%

tấn

$2,299.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 ( tịnh 60KG/BAO)

tấn

$2,400.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2, So luong 10 bulk (21.6 tan / bulk) đóng trong 10 conts(20 feet)

tấn

$2,069.00

ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê ARABICA Việt Nam loại 1
tấn

$2,950.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê robusta Việt Nam loại 1 (hàng đóng đồng nhất: 60kg/bao)

tấn

$2,250.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê Robusta Việt Nam loại 2. Hàng đóng xá 21,6 tấn / cont.

tấn

$2,153.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/20 gói/20 bịch/ thùng )

kg
$3.85
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB