Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.140
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1
tấn
$1.948
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) -hàng thổi 01 container

tấn
$2.003
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê EXCELSA Việt Nam loại 1
tấn
$2.330
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Arabica VN loại 1 (đã trích caffein)
tấn
$3.987
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà Phê Arabica loại 1 (chưa rang, chưa khử cafein)
tấn
$3.968
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg)
tấn
$2.160
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) xuất xứ Việt Nam
tấn
$2.500

GREEN PORT (HP)                   

FOB
 

Nguồn: Vinanet/Hải quan