Loại cà phê
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in chủng loại Robusta loại 3
tấn
$1.798
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê ROBUSTA loại 1, 4C ( hàng thổi )
kg
$2,16
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Hạt cà phê R1 (Hàng đóng xá trong cont, 21.600 kg/cont)
kg
$2,05
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cà phê Robusta loại I (60Kg/bao)
tấn
$2.076
Cảng Hiệp Phước (HCM)              
FOB
Cà phê Arabica VN loại 1 (đã trích caffein)
tấn
$3.533
Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)               
FOB
Cà phê hạt robusta loại 1
tấn
$2.175
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 1) - Hàng thổi 01 container

tấn
$2.144
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cà phê ROBUSTA loại 2, ( Hàng đóng bao đồng nhất N.W: 60 Kg/bao)

tấn
$1.831
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê ROBUSTA loại 1 SàNG 18
tấn
$1.988
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) -Hàng thổi 03 containers

tấn
$1.977
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 1 chưa rang
tấn
$1.907
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Cà phê ROBUSTA loại 2
tấn
$1.844
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan