Giá cá tuyết chấm đen H&G giảm 500 USD/tấn, gần ngang bằng giá cá tuyết cod.

Thay đổi trong tỷ giá giữa đồng NOK của Na Uy, đồng rúp của Nga, đồng USD và EUR làm các bên giao dịch khó thực hiện các cam kết. Tình hình tiền tệ đang có ảnh hưởng lớn trên thị trường, gây mất ổn định về giá.

Ngoài chênh lệch tỷ giá thì hạn ngạch cũng là yếu tố tác động lên giá. Hạn ngạch giảm thì giá tăng. Năm 2015, Na Uy và Nga giữ nguyên hạn ngạch cá tuyết chấm đen ở mức 178.500 tấn, bằng mức của năm 2014. Năm 2013, hạn ngạch cá tuyết chấm đen là 200.000 tấn, giảm 37% so với trước đó.

Giá cá tuyết chấm đen tăng giảm nhiều lần từ năm 2013 với mức chênh lệch khá lớn. Đầu năm 2013, giá cá tuyết chấm đen ở mức 2.600 USD/ tấn, đến cuối năm 2013, lên mức 4.500 USD/tấn. Sau đó, giá giảm còn 3.800 USD/tấn vào tháng 3/2014, rồi lại tăng lên mức 4.450 USD/ tấn chỉ sau 4 tháng. Tiếp đó giá lại giảm còn 4.000 USD/tấn vào cuối năm 2014, và hiện tại giữ ở mức 3.500 USD/tấn.