Loại
Giá
+/-
 Thai RSS3 (Tháng 3)
2,10 USD/kg
+0,10
 Thai STR20 (Tháng 3)
 2,00 USD/kg
+0,10
 Malaysia SMR20 (Tháng 3)
 1,95 USD/kg
+0,50
 Indonesia SIR20 (Tháng 3)
0,90 USD/lb
+0,10
 Thai USS3
62 baht/kg
+2
 Thai 60-percent latex (drum/ Tháng 3)
 1.450 USD/tấn
50
 Thai 60-percent latex (bulk/ Tháng 3)
 1.350 USD/tấn
50
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters