Loại
Giá
+/-
 Thai RSS3 (Tháng 3)
2,27 USD/kg
0,32
 Thai STR20 (Tháng 3)
 2,00 USD/kg
0,10
 Malaysia SMR20 (Tháng 3)
 1,98 USD/kg
0,08
 Indonesia SIR20 (Tháng 3)
0,86 USD/lb
0,01
 Thai USS3
65 baht/kg
5baht
 Thai 60-percent latex (drum/ Tháng 3)
 1.600 USD/tấn
200
 Thai 60-percent latex (bulk/ Tháng 3)
 1.500 USD/tấn
200
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters