(Giá chỉ mang tính chất tham khảo)

Tháng 6

Giá chào bán

 
VND/Kg
US Cents/Kg
SVR CV
48.494.03
229,94
SVR L
45.630.01
216,36
SVR 5
35.074.04
166,31
SVR GP
34.879.70
165,39
SVR 10
34.439.86
163,30
SVR 20
34.306.89
162,67

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.090 VND (Vietcombank)

 
Nguồn: Thị trường cao su