Tên sản phẩm
Giá bán (VNĐ/Kg)
Tỉnh
Tăng – Giảm
Mủ cao su RSS3
28.100
Gia Lai - TP.Pleiku
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Bình Phước - Lộc Ninh
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Đồng Nai - TP.Biên Hòa
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Bình Dương - Bến Cát
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Tây Ninh - TX.Tây Ninh
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Kon Tum - TP.Kon Tum
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Đắk Lắk - Buôn Đôn
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Đắk Nông - Đắk Mil
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Quảng Trị - Vĩnh Linh
-500
Mủ cao su RSS3
28.100
Quảng Bình - Bố Trạch
-500
Cao su SVR10
23.000
Gia Lai - TP.Pleiku
-400
Cao su SVR10
23.000
Bình Phước - Lộc Ninh
-400
Cao su SVR10
23.000
Đồng Nai - TP.Biên Hòa
-400
Cao su SVR10
23.000
Bình Dương - Bến Cát
-400
Cao su SVR10
23.000
Tây Ninh - TX.Tây Ninh
-400
Cao su SVR10
23.000
Kon Tum - TP.Kon Tum
-400
Cao su SVR10
23.000
Đắk Lắk - Buôn Đôn
-400
Cao su SVR10
23.000
Đắk Nông - Đắk Mil
-400
Cao su SVR10
23.000
Quảng Trị - Vĩnh Linh
-400
Cao su SVR10
23.000
Quảng Bình - Bố Trạch
-400
Cao su SVR3L
27.900
Gia Lai - TP.Pleiku
-500
Cao su SVR3L
27.900
Bình Phước - Lộc Ninh
-500
Cao su SVR3L
27.900
Đồng Nai - TP.Biên Hòa
-500
Cao su SVR3L
27.900
Bình Dương - Bến Cát
-500
Cao su SVR3L
27.900
Tây Ninh - TX.Tây Ninh
-500
Cao su SVR3L
27.900
Kon Tum - TP.Kon Tum
-500
Cao su SVR3L
27.900
Đắk Lắk - Buôn Đôn
-500
Cao su SVR3L
27.900
Đắk Nông - Đắk Mil
-500
Cao su SVR3L
27.900
Quảng Trị - Vĩnh Linh
-500
Cao su SVR3L
27.900
Quảng Bình - Bố Trạch
-500
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Gia Lai - TP.Pleiku
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Bình Phước - Lộc Ninh
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Đồng Nai - TP.Biên Hòa
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Bình Dương - Bến Cát
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Tây Ninh - TX.Tây Ninh
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Kon Tum - TP.Kon Tum
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Đắk Lắk - Buôn Đôn
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Đắk Nông - Đắk Mil
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Quảng Trị - Vĩnh Linh
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Quảng Bình - Bố Trạch
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc
-200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.200
Phú Yên - Sông Hinh
-200
Nguồn: Caosu.net