Loại cao su
Giá (VND/kg)
Địa chỉ bán
Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3
27.400
Gia Lai – TP.Pleiku
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Bình Phước – Lộc Ninh
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Bình Dương – Bến Cát
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Kon Tum – TP.Kon Tum
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Đắk Nông – Đắk Mil
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-1000
Mủ cao su RSS3
27.400
Quảng Bình – Bố Trạch
-1000
Cao su SVR10
22.400
Gia Lai – TP.Pleiku
-900
Cao su SVR10
22.400
Bình Phước – Lộc Ninh
-900
Cao su SVR10
22.400
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-900
Cao su SVR10
22.400
Bình Dương – Bến Cát
-900
Cao su SVR10
22.400
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-900
Cao su SVR10
22.400
Kon Tum – TP.Kon Tum
-900
Cao su SVR10
22.400
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-900
Cao su SVR10
22.400
Đắk Nông – Đắk Mil
-900
Cao su SVR10
22.400
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-900
Cao su SVR10
22.400
Quảng Bình – Bố Trạch
-900
Cao su SVR3L
27.200
Gia Lai – TP.Pleiku
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Bình Phước – Lộc Ninh
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Bình Dương – Bến Cát
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Kon Tum – TP.Kon Tum
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Đắk Nông – Đắk Mil
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-1000
Cao su SVR3L
27.200
Quảng Bình – Bố Trạch
-1000
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Gia Lai – TP.Pleiku
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Bình Phước – Lộc Ninh
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Bình Dương – Bến Cát
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Kon Tum – TP.Kon Tum
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Đắk Nông – Đắk Mil
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Quảng Bình – Bố Trạch
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
-400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.600
Phú Yên – Sông Hinh
-400

Nguồn: Vinanet/Thitruongcaosu