ĐVT: NDT/tấn, chưa VAT
 Loại hàng
14/1
13/1
12/1
9/1
8/1
14/1 so 13/1
SVR 3L
8.100
8.400
8.300
8.200
8.300
-300
SVR 5
7.400
7.700
7.700
7.600
7.600
-300
SVR 10
7.300
7.500
7.500
7.400
7.500
-200
SVR 20
7.200
7.400
7.400
7.300
7.400
-200
RSS 3
8.200
8.300
8.300
8.300
8.400
-100

Nguồn: Vinanet/Agromonitor