Nông sản
Giá (VNĐ/kg)
Địa chỉ bán
Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3
26.500
Gia Lai – TP.Pleiku
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Bình Phước – Lộc Ninh
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Bình Dương – Bến Cát
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Kon Tum – TP.Kon Tum
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Đắk Lắk – Buôn Đôn
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Đắk Nông – Đắk Mil
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Quảng Trị – Vĩnh Linh
0
Mủ cao su RSS3
26.500
Quảng Bình – Bố Trạch
0
Cao su SVR10
21.700
Gia Lai – TP.Pleiku
0
Cao su SVR10
21.700
Bình Phước – Lộc Ninh
0
Cao su SVR10
21.700
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
0
Cao su SVR10
21.700
Bình Dương – Bến Cát
0
Cao su SVR10
21.700
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
0
Cao su SVR10
21.700
Kon Tum – TP.Kon Tum
0
Cao su SVR10
21.700
Đắk Lắk – Buôn Đôn
0
Cao su SVR10
21.700
Đắk Nông – Đắk Mil
0
Cao su SVR10
21.700
Quảng Trị – Vĩnh Linh
0
Cao su SVR10
21.700
Quảng Bình – Bố Trạch
0
Cao su SVR3L
26.300
Gia Lai – TP.Pleiku
0
Cao su SVR3L
26.300
Bình Phước – Lộc Ninh
0
Cao su SVR3L
26.300
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
0
Cao su SVR3L
26.300
Bình Dương – Bến Cát
0
Cao su SVR3L
26.300
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
0
Cao su SVR3L
26.300
Kon Tum – TP.Kon Tum
0
Cao su SVR3L
26.300
Đắk Lắk – Buôn Đôn
0
Cao su SVR3L
26.300
Đắk Nông – Đắk Mil
0
Cao su SVR3L
26.300
Quảng Trị – Vĩnh Linh
0
Cao su SVR3L
26.300
Quảng Bình – Bố Trạch
0
Mủ cao su (dạng chén)
9.200
Gia Lai – TP.Pleiku
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Bình Phước – Lộc Ninh
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Bình Dương – Bến Cát
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Kon Tum – TP.Kon Tum
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Đắk Lắk – Buôn Đôn
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Đắk Nông – Đắk Mil
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Quảng Trị – Vĩnh Linh
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Quảng Bình – Bố Trạch
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
0
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.200
Phú Yên – Sông Hinh
 
 

Nguồn: Thị trường cao su