Nông sản
Giá (VNĐ/kg)
Địa chỉ bán
Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3
29.100
Gia Lai – TP.Pleiku
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Bình Phước – Lộc Ninh
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Bình Dương – Bến Cát
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Kon Tum – TP.Kon Tum
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Đắk Nông – Đắk Mil
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+200
Mủ cao su RSS3
29.100
Quảng Bình – Bố Trạch
+200
Cao su SVR10
23.800
Gia Lai – TP.Pleiku
+200
Cao su SVR10
23.800
Bình Phước – Lộc Ninh
+200
Cao su SVR10
23.800
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+200
Cao su SVR10
23.800
Bình Dương – Bến Cát
+200
Cao su SVR10
23.800
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+200
Cao su SVR10
23.800
Kon Tum – TP.Kon Tum
+200
Cao su SVR10
23.800
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+200
Cao su SVR10
23.800
Đắk Nông – Đắk Mil
+200
Cao su SVR10
23.800
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+200
Cao su SVR10
23.800
Quảng Bình – Bố Trạch
+200
Cao su SVR3L
28.900
Gia Lai – TP.Pleiku
+200
Cao su SVR3L
28.900
Bình Phước – Lộc Ninh
+200
Cao su SVR3L
28.900
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+200
Cao su SVR3L
28.900
Bình Dương – Bến Cát
+200
Cao su SVR3L
28.900
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+200
Cao su SVR3L
28.900
Kon Tum – TP.Kon Tum
+200
Cao su SVR3L
28.900
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+200
Cao su SVR3L
28.900
Đắk Nông – Đắk Mil
+200
Cao su SVR3L
28.900
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+200
Cao su SVR3L
28.900
Quảng Bình – Bố Trạch
+200
Mủ cao su (dạng chén)
10.100
Gia Lai – TP.Pleiku
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Bình Phước – Lộc Ninh
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Bình Dương – Bến Cát
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Kon Tum – TP.Kon Tum
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Đắk Nông – Đắk Mil
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Quảng Bình – Bố Trạch
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
+100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.100
Phú Yên – Sông Hinh
+100
 
Nguồn: Thị trường cao su