Nông sản
Giá (VND/kg)
Địa chỉ bán
Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3
30.100
Gia Lai – TP.Pleiku
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Bình Phước – Lộc Ninh
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Bình Dương – Bến Cát
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Kon Tum – TP.Kon Tum
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Đắk Nông – Đắk Mil
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+800
Mủ cao su RSS3
30.100
Quảng Bình – Bố Trạch
+800
Cao su SVR10
24.600
Gia Lai – TP.Pleiku
+600
Cao su SVR10
24.600
Bình Phước – Lộc Ninh
+600
Cao su SVR10
24.600
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+600
Cao su SVR10
24.600
Bình Dương – Bến Cát
+600
Cao su SVR10
24.600
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+600
Cao su SVR10
24.600
Kon Tum – TP.Kon Tum
+600
Cao su SVR10
24.600
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+600
Cao su SVR10
24.600
Đắk Nông – Đắk Mil
+600
Cao su SVR10
24.600
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+600
Cao su SVR10
24.600
Quảng Bình – Bố Trạch
+600
Cao su SVR3L
29.900
Gia Lai – TP.Pleiku
+800
Cao su SVR3L
29.900
Bình Phước – Lộc Ninh
+800
Cao su SVR3L
29.900
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+800
Cao su SVR3L
29.900
Bình Dương – Bến Cát
+800
Cao su SVR3L
29.900
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+800
Cao su SVR3L
29.900
Kon Tum – TP.Kon Tum
+800
Cao su SVR3L
29.900
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+800
Cao su SVR3L
29.900
Đắk Nông – Đắk Mil
+800
Cao su SVR3L
29.900
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+800
Cao su SVR3L
29.900
Quảng Bình – Bố Trạch
+800
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Gia Lai – TP.Pleiku
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Bình Phước – Lộc Ninh
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Bình Dương – Bến Cát
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Kon Tum – TP.Kon Tum
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Đắk Nông – Đắk Mil
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Quảng Bình – Bố Trạch
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
+200
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.400
Phú Yên – Sông Hinh
+200
 

Nguồn: Thị trường cao su