Nông sản
Giá (VNĐ/kg)
Địa chỉ bán
Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3
29.000
Gia Lai – TP.Pleiku
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Bình Phước – Lộc Ninh
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Bình Dương – Bến Cát
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Kon Tum – TP.Kon Tum
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Đắk Nông – Đắk Mil
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-100
Mủ cao su RSS3
29.000
Quảng Bình – Bố Trạch
-100
Cao su SVR10
23.700
Gia Lai – TP.Pleiku
-100
Cao su SVR10
23.700
Bình Phước – Lộc Ninh
-100
Cao su SVR10
23.700
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-100
Cao su SVR10
23.700
Bình Dương – Bến Cát
-100
Cao su SVR10
23.700
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-100
Cao su SVR10
23.700
Kon Tum – TP.Kon Tum
-100
Cao su SVR10
23.700
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-100
Cao su SVR10
23.700
Đắk Nông – Đắk Mil
-100
Cao su SVR10
23.700
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-100
Cao su SVR10
23.700
Quảng Bình – Bố Trạch
-100
Cao su SVR3L
28.800
Gia Lai – TP.Pleiku
-100
Cao su SVR3L
28.800
Bình Phước – Lộc Ninh
-100
Cao su SVR3L
28.800
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-100
Cao su SVR3L
28.800
Bình Dương – Bến Cát
-100
Cao su SVR3L
28.800
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-100
Cao su SVR3L
28.800
Kon Tum – TP.Kon Tum
-100
Cao su SVR3L
28.800
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-100
Cao su SVR3L
28.800
Đắk Nông – Đắk Mil
-100
Cao su SVR3L
28.800
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-100
Cao su SVR3L
28.800
Quảng Bình – Bố Trạch
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Gia Lai – TP.Pleiku
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Bình Phước – Lộc Ninh
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Bình Dương – Bến Cát
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Kon Tum – TP.Kon Tum
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Đắk Lắk – Buôn Đôn
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Đắk Nông – Đắk Mil
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Quảng Trị – Vĩnh Linh
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Quảng Bình – Bố Trạch
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
-100
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10.000
Phú Yên – Sông Hinh
-100
 

Nguồn: Thị trường cao su