(VINANET) - Giá sản phẩm hóa chất trung bình tại Trung Quốc tuần từ 17-23/3 không thay đổi so với tuần trước đó, Bộ thương mại Trung Quốc (MoC) cho biết.

Đặc biệt, giá cao su trung bình tại Trung Quốc trong tuần từ 17-23/3 giảm 3,3% so với tuần trước đó. Giá methanol trung bình giảm 2,3% và giá PVC trung bình giảm 0,7%, trong khi giá cao su styrene trung bình tăng 2,4%, MoC cho biết.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters