Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet

tấn
$2.290
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet

tấn
$2.320
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1200kg/kiện.

tấn
$2.110
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1260kg/kiện.

tấn
$1.945
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 10. Hàng xuất xứ Việt Nam.
tấn
$1.980
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng bành. trọng lượng 35 kg/bành.

tấn
$2.029
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2.135
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất 35kgs/bành.1260kg /kiện .

tấn
$1.850
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (Dạng bành. đã qua sơ chế. SX tại Việt Nam)

tấn
$2.150
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet

tấn
$1.910
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR10. NW= 1260kgs/kiện. GW=1360 kgs/kiện.

tấn
$1.895
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2.085
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan