Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'

tấn
$1.790
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'

tấn
$1.575
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L, 35KGS/BàNH.
tấn
$1.670
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60 (NATURAL RUBBER SVR CV60), 35KG/BàNH, 36 BàNH/PALLET, 16 PALLET/ 1 CONTAINER

tấn
$1.580
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60
tấn
$1.574
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, dạng bành
tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR 10
tấn
$1.392
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50, bao dày, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.610
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR 3L (Đã ĐƯợC SƠ CHế TạI VIệT NAM, HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT MỗI KIệN 1260KG)

tấn
$1.590
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 Tấn/01 pallet Net

tấn
$1.544
Cảng ICD Phước Long 1              
FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35 kg / bành.

tấn
$1.632.90
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, dạng bành
tấn
$1.495
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (đã qua sơ chế, hàng đóng đồng nhất, mỗi bành 35 Kgs)

tấn
$1.400
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm, Hàng xuất xứ Việt Nam. Bơm 21.5 tấn vào 01 túi / 01 cont 20'

tấn
$1.050
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( CAO SU SƠ CHế Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT TSNR ) XUấT Xứ VIệT NAM

tấn
$1.798
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR20 - Nhật Hưng (đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%

tấn
$1.390
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%

tấn
$1.490
Cảng VICT                         
FOB

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI VIệT NAM, MớI 100%

tấn
$1.369
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dang banh SVR CV50 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.560
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV50
tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA.
tấn
$1.000
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA.
tấn
$1.000
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm, Hàng xuất xứ Việt Nam. Bơm vào 80 thùng phuy / 01 cont 20'.

tấn
$1.150
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan