Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60. 35KGS/ BàNH.

tấn
$1.935
Cảng ICD Phước Long 1              
FOB
Cao Su Thiên Nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60
tấn
$1.989,86
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L
tấn
$1.735
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10. Xuất xứ Việt Nam; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TấN/PALLET.

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV60. 35kg/bành. đã qua sơ chế.Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.990
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L; Xuất xứ Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 TAN/PALLET

tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU SVR10 CV ( đã định chuẩn kỹ thuật TSNR )
tấn
$1.680
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR20 (đã định chuẩn kỹ thuật). mới 100%

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan