Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR 3L (Đã qua sơ chế) Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 1200 kg / kiện.

tấn
$1.880
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.715
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR CV50( dạng bành. hàng mới 100%)
tấn
$1.840
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng đồng nhất. trọng lượng: 1260kg/kiện.

tấn
$1.815
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI Việt Nam. MớI 100%

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( Hàng mới 100%)

tấn
$1.820
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10; Xuất xứ Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 TAN/PALLET

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện. xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.770
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cao su tự nhiên SVR CV60( dạng bành. hàng mới 100%)
tấn
$1.840
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan