Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 Tấn/01 pallet Net.

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR3L. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.470
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR10. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.380
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60
tấn
$1.574
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KGS/ KIệN
tấn
$1.560

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV50. 35KGS/BàNH.

tấn
$1.655
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam. đã định chuẩn về kỹ thuật . SVR CV60 35KGS/BàNH.

tấn
$1.540
ICD TRANSIMEX SG                   
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35 kg / bành.

tấn
$1.480
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan