Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên LATEX HA (Dạng lỏng- Đã qua sơ chế- Xuất xứ Việt Nam).Hàng đóng trong túi flexibax.

tấn
$1.129,30
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR CV 60. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.570
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên SVR20 (đã định chuẩn kỹ thuật). mới 100%

tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kgs/bale. hàng mới 100%.

tấn
$1.650
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cao Su Thiên Nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV50
tấn
$1.574
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên SVR10. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bale. hàng mới 100%.

tấn
$1.520
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.550
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế LATEX HA.
tấn
$1.035
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV 60 ( Cao su đã qua sơ chế. đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR ) Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.585,10
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10; Xuất xứ: Việt Nam; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TấN/PALLET.

tấn
$1.570
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L. Hàng mới do Việt Nam sản xuất

tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.510
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 (cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật. hàng đóng gói đồng nhất 33.333kg)

tấn
$1.320
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KGS/ KIệN
tấn
$1.440
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan