Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (dạng bành.đã sơ chế.sản xuất tại Việt Nam)

tấn
$1.938,71
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 (dạng bành.đã sơ chế.sản xuất tại Việt Nam)

tấn
$2.207,05
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 33.33kg/bành

tấn
$2.065,00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ metal pallet

tấn
$1.935,00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'. Tổng đóng 48 pallet / 03 cont 20'

tấn
$2.140
Cảng khô - ICD Thủ Đức
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV50- Đóng đồng nhất 1260/ kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn
$2.270
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan