Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su thiên nhiên SVR 3L
tấn
$2.090
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật. đã sơ chế tại Việt Nam. hàng đóng đồng nhất)

tấn
$2.292,69
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật. đã sơ chế tại Việt Nam. hàng đóng đồng nhất)

tấn
$2.324,60
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng bành. trọng lượng 33.33 kg/bành.

tấn
$2.029,10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành.đã sơ chế.sản xuất tại Việt Nam)

tấn
$2.245,49
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất 33.33kgs/bành.1200kg /kiện

tấn
$2.090
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 10 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật. đã sơ chế tại Việt Nam. hàng đóng đồng nhất)

tấn
$1.924,30
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan